Apraksts

Kundziņsala ir  sala Daugavas lejtecē. Tās  kopējā  platība  5,554 km²
skatasnoaugsas

Skats  uz Kundziņsalu no lidojuma